Dražební vyhlášky

Ostatní dokumenty na úřední desce


134 ED 2_22 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 ED 4_21 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2....lv43.pdf
134 ED 4_21 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_bytdum.pdf
134 ED 4_21 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_pozemky.pdf
134 ED 4_21 Usnesení_14.3.2022_1244.pdf
134 ED 4_21 Usnesení_6.5.2022_1137.pdf
134 EX 13560_13 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 14284_17 Usnesení_20.5.2022_800.pdf
134 EX 14659_13 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_4.5.2022_1030.pdf
134 EX 14659_13 Usnesení o udělení příklepu_4.5.2022_1335.pdf
134 EX 15050 -12 I dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_0....pdf
134 EX 15050-12dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_0....pdf
134 EX 16151_12 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2....pdf
134 EX 16151_12 Usnesení_29.3.2022_1101.pdf
134 EX 16216-15dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba p....pdf
134 EX 17947_12 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2....pdf
134 EX 18068_11 N_Předvolání k rozvrhu_13.5.2022_810.pdf
134 EX 20211_10 N_Předvolání k rozvrhu_22.4.2022_1323.pdf
134 EX 202_19 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1110.pdf
134 EX 202_19 Usnesení_16.5.2022_701.pdf
134 eX 21857-14 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba p....pdf
134 EX 3136-17 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_09.05.2022_1049.pdf
134 EX 3136-17 příklep k vyvěšení_05.05.2022_1304.pdf
134 EX 336_12 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 3593-21Dražební vyhláška - movité věci_25.04.2022_1440.pdf
134 EX 3756-21 Dražební vyhláška - movité věci_10.05.2022_1248.pdf
134 EX 3756-21 Usnesení_11.05.2022_1216.pdf
134 EX 4375-21 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_03.05.2022_1253.pdf
134 EX 4375-21 příklep k vyvěšení_03.05.2022_1244.pdf
134 EX 4479-21dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba p....pdf
134 EX 4935_20 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 4935_20 Usnesení_12.4.2022_1305.pdf
134 EX 4935_20 Usnesení_18.3.2022_844.pdf
134 EX 54-20 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba IV kolol.pdf
134 EX 553-20 Dražební vyhláška - movité věci_28.04.2022_931.pdf
134 EX 6269_14 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_11.5.2022_1245.pdf
134 EX 6269_14 Usnesení o udělení příklepu_11.5.2022_1319.pdf
134 EX 6269_14 Usnesení o udělení příklepu_11.5.2022_1322.pdf
134 EX 6382_13 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_27.4.2022_1314.pdf
134 EX 6382_13 Usnesení o udělení příklepu_27.4.2022_1316.pdf
134 EX 6551_09 N_Předvolání k rozvrhu_10.5.2022_1030.pdf
134 EX 7209-13dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba p....pdf
134 EX 747_18 Usnesení o udělení příklepu_5.5.2022_827.pdf
134 EX 8164_21 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_3....pdf
134 EX 9830_18 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2....pdf