Dražební vyhlášky

Ostatní dokumenty na úřední desce


134EX5364/19-490 | Pozemek o velikosti 100625m2, podíl podíl 1/40

21.03.2023 00:00
Nejnižší podání: 24 000,00 Kč

Oceňované pozemky se nacházejí cca 100 m východně, cca 1,4 km severně a cca 1 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Chotíkovice. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru n...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX02558/15-858 | Byt o velikosti 49m2, Znojmo, podíl 1/12

22.03.2023 13:00
Nejnižší podání: 88 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 7 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a spo...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX05380/11-864 | Rodinný o velikosti 4296m2, Znojmo, podíl 1/4

23.03.2023 13:00
Nejnižší podání: 300 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídaj...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX05410/21-211 | Rodinný dům, pozemek o velikosti 243m2, Louny, podíl 1/4

28.03.2023 13:00
Nejnižší podání: 314 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, rodinný dům s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Dům je částečně podsklepený. Okna domu jsou ...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX2518/10-645 | Pozemek o velikosti 588m2, podíl 1/2

29.03.2023 11:00
Nejnižší podání: 60 000,00 Kč

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci.Pozemek se nachází na severozápadním okraji zastavěné části obce Březina. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 588 m2. Pozemek je ohran...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX25447/14-851 | Pozemek o velikosti 348m2, podíl 1/4, opakovaná dražba

29.03.2023 13:00
Nejnižší podání: 36 000,00 Kč

Oceňovaný pozemek se nachází v jižní zastavěné části obce Kystra. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 348 m2. Pozemek je na západní straně ohrani...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX06394/11-958 | Byt o velikosti 60m2, Příbram, podíl 1/5

30.03.2023 13:00
Nejnižší podání: 260 000,00 Kč

jedná se o podíl na bytové jednotce.

Bytová jednotka se nachází v bytovém domě. Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a jedním číslem popisným. Dům je pravděpodobně ...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX11645/10-728 | Rodinný dům s pozemkem o velikosti 651m2, Česká Lípa, podíl 1/4

11.04.2023 11:00
Nejnižší podání: 276 000,00 Kč

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4. Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržb...

znalecký posudek 1.pdf
dražební vyhláška 1.pdf

134EX213/19-1185 | Pozemek o velikosti 1694m2, podíl 1/4

12.04.2023 11:00
Nejnižší podání: 100 000,00 Kč

Na travnatém pozemku parc. č. 1584 se nacházejí zbytky zděné podezdívky. Na travnatém pozemku parc. č. 1213 se nacházejí listnaté a keřové porosty. Pozemky jsou svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky neudržované a převážně nevyužívané. K pozemk...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf
usnesení 1.pdf

134EX03349/10-707 | Pozemek o velikosti 6702m2, opakovaná dražba

12.04.2023 13:00
Nejnižší podání: 271 500,00 Kč

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,4 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Radoňovice. Jedná se o soubor nesousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX2292/17-735 | Rodinný o velikosti 1197m2, Žatec, podíl 5/210

13.04.2023 11:00
Nejnižší podání: 11 905,00 Kč

Přízemní dům venkovského bydlení s možností podkrovní vestavby. Vstup na pozemek je z ulice Postoloprtská vraty a vrátky. Do ulice Zadní je objekt na podezdívce, která přechází do ulice Postoloprtská v kamennou podezdívku zvýšené předzahrádky pod štítem domu a končí u ...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX14320/13-871 | Pozemek o velikosti 21397m2, podíl 1/3

13.04.2023 13:00
Nejnižší podání: 104 000,00 Kč

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1,8 km východně od okraje zastavěné části obce Chožov. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 21...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX3054/21-316 | Rodinný o velikosti 2011m2, Domažlice, podíl 1/8 a 1/4

18.04.2023 11:00
Nejnižší podání: 218 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržb...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX11864/11-704 | Byt o velikosti 72m2, Sokolov

18.04.2023 13:00
Nejnižší podání: 964 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pastech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné ...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134DD00001/23-003 | Byt o velikosti 70m2, Chomutov

19.04.2023 13:00
Nejnižší podání: 1 780 000,00 Kč

Bytový dům je postavený v zastavěné části města Kadaň. Okolí bytového domu je běžně prostorné, se zelení, s možností parkování. Bytový dům je využíván pro bydlením je podsklepený a má 4 nadzemní podlaží....

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX01999/22-165 | Chata o velikosti 354m2, Rokycany, podíl 1/2, opakovaná dražba

20.04.2023 13:00
Nejnižší podání: 438 000,00 Kč

Jedná se o řadovou, krajní, přízemní, částečně podsklepenou rekreační chatu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovída...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX5312/12-592 | Rodinný o velikosti 601m2, Ústí nad Orlicí, podíl 1/9

25.04.2023 11:00
Nejnižší podání: 25 267,00 Kč

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9. Nemovitá věc se nachází v zastavěné části obce Dolní Hedeč č.p. 19 ve smíšené zástavbě. Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pase...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX766/12-1936 | Rodinný o velikosti 881m2, Benešov

26.04.2023 11:00
Nejnižší podání: 570 445,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je kamenná. Budova je v havarijním stavu a je neobyvatelná. Z IS je nem. věc napojena na elektřinu. Přípojku nebylo možné ověřit. Na pozemku p.č. St. 35 se nac...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX2414/18-615 | Rodinný o velikosti 2227m2, 205, podíl 1/5

03.05.2023 11:00
Nejnižší podání: 380 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící, patrový, částečně podsklepený rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající minimální údržbě. Rodinný dům je v pů...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf
usnesení 1.pdf

134EX1664/17-672 | Obchodní podíl 0,01% ve společnosti Rezidence Hradební s.r.o.

11.05.2023 11:00
Nejnižší podání: 1 667,00 Kč

obchodní podíl o velikosti 0,01% ve společnosti: Rezidence Hradební s.r.o., IČ: 27201210, se sídlem Zděbradská 94, Jažlovice, 251 01 Říčany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 104023.


Podle čl. 20 odst. 1 s...

dražební vyhláška 1.pdf
134 ED 1_23 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 11864_11 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_9....pdf
134 EX 12170-17 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_16.02.2023_1248.pdf
134 EX 12170-17 příklep k vyvěšení_16.02.2023_1244.pdf
134 EX 12885_16 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_21.2.2023_1102.pdf
134 EX 12885_16 Usnesení o udělení příklepu_21.2.2023_1259.pdf
134 EX 14320_13 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_9....pdf
134 EX 1664-17 Dražební vyhláška - movité věci_20.03.2023_1153.pdf
134 EX 16678-14 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_09.03.2023_1242.pdf
134 EX 16678-14 příklep k vyvěšení_09.03.2023_1240.pdf
134 EX 1999_22 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 213-19 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba.pdf
134 EX 213-19 Usnesení_01.03.2023_1034.pdf
134 EX 2292-17 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba p....pdf
134 EX 2414-18 Usnesení_17.03.2023_928.pdf
134 EX 2518-10 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba.pdf
134 EX 25447_14 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_23.2.2023_955.pdf
134 EX 2558_15 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 3054-21 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba 18.04.pdf
134 EX 3349_10 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_8....pdf
134 EX 4283-22 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba + jist..pdf
134 EX 4283-22 Usnesení_03.03.2023_1333.pdf
134 EX 5131_14 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_16.02.2023_2026.pdf
134 EX 5131_14 Usnesení o udělení příklepu_16.02.2023_2029.pdf
134 EX 5312-12 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 5364_19 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 5364_19 Usnesení_21.2.2023_1046.pdf
134 EX 5410_21 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2....pdf
134 EX 6394_11 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2....pdf
134 EX 7278_10 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2....pdf
134 EX 7278_10 Usnesení_23.2.2023_1059.pdf
134 EX 766-12 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 8484_15 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_7.3.2023_1138.pdf
134 EX 8484_15 Usnesení o udělení příklepu_7.3.2023_1356.pdf
134 EX 915_22 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávk....pdf
134 EX 9277-15 příklep k vyvěšení_23.02.2023_1300.pdf