Dražební vyhlášky

Ostatní dokumenty na úřední desce


134EX01797/18-619 | Podíl na bytovém domě - byt, Rumburk, podíl 4232/157127

29.09.2022 13:00
Nejnižší podání: 480 000,00 Kč

Podíl na bytovém domě - jedná se o řadový, krajní bytový dům panelové konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních a 1 podzemní podlaží. V budově se nacházejí bytové jednotky (celkem 23) a společné prostory. V budově je výtah. ...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX21897/14-1134 | Rodinný dům, Broumov u Zadního Chodova, podíl 1/4

04.10.2022 13:00
Nejnižší podání: 232 000,00 Kč

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebe...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX06667/21-130 | Soubor kancelářského vybavení, různého nářadí

05.10.2022 09:00
Nejnižší podání: 59 000,00 Kč

Magnetická tabulePC tiskárna HP Laserjet 3030Stěna policová s červenými šuplíkySoubor 4ks kancelářských křeselSoubor 2 ks kancelářských stolů a 4ks červených skříněkPřímočará pilka WORX WX 477Soubor novodurových dílů k odpadůmSešívačka kancelářská velkáŘezák na ...

dražební vyhláška 1.pdf

134EX06667/21-131 | Soubor známek, pamětních listů, sbírky odznaků

05.10.2022 12:00
Nejnižší podání: 2 000,00 Kč

Soubor menší sbírky známek (7 ks alb), obálky, filatelistická literatura, pamětní listy.Soubor známek, mix celý svět, prošlé i neprošlé poštou, cca 1900-1970. Soubor obsahuje i několik kusů příležitostných pamětních listů a několik obálek s příležitostnými razítky, d...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX07016/21-381 | Rodinný dům, Strašnice, podíl 2/3

12.10.2022 11:00
Nejnižší podání: 5 410 000,00 Kč

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3.Jedná se o řadový, krajní přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je částečně podsklepena. K domu patří oplocení zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je určen k modernizaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc n...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX03136/17-669 | Chata, Kalovice

13.10.2022 11:00
Nejnižší podání: 1 530 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící, podsklepenou, přízemní stavbu č.e. 28 Kalovice s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech.Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Na pozemku parc. č. St. ...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX16190/16-633 | Rodinný dům, Snědovice, podíl 1/12

13.10.2022 13:00
Nejnižší podání: 130 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě, objekt je v původním stavu. Fasáda do...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX00747/18-1205 | Byt 3+1, Česká Kamenice, 62,82m2, podíl 1/65

18.10.2022 13:00
Nejnižší podání: 4 410,00 Kč

Jedná se o bytovou jednotku č. 764/16 o velikosti 3+1 nacházející se v 6. nadzemním podlaží. K bytu náleží sklep a lodžie....

znalecký posudek 1.pdf
dražební vyhláška 1.pdf

134EX00054/20-797 | Komerční objekt, Doubravka (bez pozemku)

19.10.2022 11:00
Nejnižší podání: 375 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní komerční objekt. Konstrukce budovy smíšená a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je pultová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody z pozinkovaného plechu. Okna budovy...

znalecký posudek 1.pdf
dražební vyhláška 1.pdf

134EX02967/17-579 | Pozemek o velikosti 918 m2, Dolní Černůtky

19.10.2022 13:00
Nejnižší podání: 22 000,00 Kč

Oceňovaný pozemek se nachází cca 300 m východně od okraje zastavěné části obce Dolní Černůtky. Jedná se o travnatý pozemek čtvercového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 918 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX08279/11-753 | Rodinný dům, Mělník, podíl 1/3

20.10.2022 11:00
Nejnižší podání: 1 622 000,00 Kč

Jedná se o spoluvlstnický podíl o velikosti 1/3 na nemovité věci.Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický st...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX08171/12-550 | Byt 2+1, Bílina, 55m2, podíl 1/3

20.10.2022 13:00
Nejnižší podání: 124 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se šesti vchody a šesti čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné pro...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX01235/20-371 | Bytový dům, Malá Černoc, podíl 1/4

25.10.2022 11:00
Nejnižší podání: 430 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 2 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V bytovém domě jsou celkem 4 jednotky. ...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX01217/22-123 | Pozemek o velikosti 4981 m2 (rybník) , Dolní Hraničná

25.10.2022 13:00
Nejnižší podání: 96 000,00 Kč

Oceňovaný pozemek se nachází cca 2 km jižně od okraje zastavěné části obce Hraničná. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako vodní plocha o výměře 4 981 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nacházejí se zde ...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX12606/11-577 | Pozemek o velikosti 460 m2, Brod u Příbramě, podíl 1/16 a 1/112

26.10.2022 13:00
Nejnižší podání: 10 200,00 Kč

Oceňované pozemky se nacházejí cca ve středu zastavěné městské části Brod. Jedná se o sousedící pozemky pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 460 m2. Na pozemku parc. č. 120/31 se nachází nezpevněná cesta. Travnatý pozemek...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf
134 ED 3_22 Usnesení o udělení příklepu_18.8.2022_1446.pdf
134 ED 4_22 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 10463_13 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_21.09.2022_1809.pdf
134 EX 10463_13 Usnesení o udělení příklepu_21.09.2022_1349.pdf
134 EX 1217_22 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_15.9.2022_829.pdf
134 EX 1235-20 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba.pdf
134 EX 12606_11 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 12692_17 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_21.09.2022_1129.pdf
134 EX 12692_17 Usnesení o udělení příklepu_21.09.2022_1403.pdf
134 EX 15050-12 N_Předvolání k rozvrhu_05.09.2022_1350.pdf
134 EX 16102-12 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba.pdf
134 EX 16190_16 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 1797_18 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2....pdf
134 EX 202_19 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1110.pdf
134 EX 202_19 Usnesení_16.5.2022_701.pdf
134 EX 202_19 Usnesení_20.6.2022_1133.pdf
134 EX 202_19 Usnesení_26.7.2022_1113.pdf
134 EX 202_19 Usnesení_26.9.2022_1214.pdf
134 EX 21897_14 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2....pdf
134 EX 2193-10 Usnesení_20.09.2022_918.pdf
134 EX 22431-14 příklep k vyvěšení_07.09.2022_1324.pdf
134 EX 22431-14 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_07.09.2022_1357.pdf
134 EX 240-22 Dražební vyhláška - movité věci_16.08.2022_1221.pdf
134 EX 2967_17 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 3136- 17 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba II.kolo.pdf
134 EX 336_12 N_Předvolání k rozvrhu_12.9.2022_943.pdf
134 EX 4935_20 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 4935_20 Usnesení_12.4.2022_1305.pdf
134 EX 4935_20 Usnesení_18.3.2022_844.pdf
134 EX 4935_20 Usnesení_19.7.2022_916.pdf
134 EX 4935_20 Usnesení_19.9.2022_1054.pdf
134 EX 54-20 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražbaV.kolo.pdf
134 EX 6667-21 Dražební vyhláška - movité věci_02.09.2022_1323 Bar..pdf
134 EX 6667-21 Dražební vyhláška - movité věci_02.09.2022_1415 Dom..pdf
134 EX 7016-21 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba p....pdf
134 EX 747_18 IVdražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 8171_12 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 8279-11 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 8828-12 N_Předvolání k rozvrhu_26.09.2022_1339.pdf