Dražební vyhlášky

Ostatní dokumenty na úřední desce


134EX04705/12-973 | Pozemek o velikosti 607m2, Kutná Hora, podíl 1/2

02.05.2024 13:00
Nejnižší podání: 108 200,00 Kč

Pozemky na LV č. 99 Oceňované pozemky se nacházejí cca ve středu zastavěné místní části Nová Ves. Jedná se o sousedící pozemky dohromady tvořící pravidelný tvar. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada a ostatní plocha o výměře 426 m2. Pozemek parc. č. 3...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX7043/17-1844 | Pozemek o velikosti 9916m2, Heřmanice

14.05.2024 11:00
Nejnižší podání: 152 000,00 Kč

Pozemky se nacházejí cca 650 m jižně od okraje zastavěné části obce Kristiánov. Jedná se o sousedící lesní pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemek o výměře 9 916 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený zpevněnou komu...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX9729/19-881 | Pozemek o velikosti 5877m2, Žiželice

21.05.2024 11:00
Nejnižší podání: 130 000,00 Kč

Soubor pozemků parc. č. 329/1, parc. č. 310/2, parc. č. 1348/5 a parc. č. 310/1 není v terénu blíže ohraničený. Na rovinných pozemcích se nacházejí doprovodné listnaté porosty a koryto řeky Hutná I. Na travnatém pozemku parc. č. 973 se nacházejí keřové porosty. K pozemku ...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX01128/19-592 | Pozemek o velikosti 277m2, Žatec, opakovaná dražba

21.05.2024 13:00
Nejnižší podání: 40 500,00 Kč

Exekutorský úřad Náchod Oceňovaný pozemek se nachází na severním okraji zastavěné části obce Žiželice. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 277 m2. Pozemek je ohraničený drátěným a dřevěným...

znalecký posudek 1.pdf
dražební vyhláška 1.pdf

134EX5181/23-267 | Zemědělská usedlost o velikosti 1691m2, Louňovice pod Blaníkem

22.05.2024 11:00
Nejnižší podání: 1 250 000,00 Kč

Jedná se o samostatně stojící, přízemní zemědělskou usedlost (rodinný dům) s půdním prostorem. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. K domu patří oplocená zahrada. Z inženýrských sítí je nemovitá věc n...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX06146/21-165 | Byt 3+1 o velikosti 62m2, Plzeň, podíl 1/2

22.05.2024 13:00
Nejnižší podání: 992 000,00 Kč

Jedná se o řadový, krajní bytový dům panelové konstrukce. Budova je podsklepená,  má 8 nadzemních podlaží s výtahem, je ukončena plochou střechou. Budova je průměrně udržovaná, provedeno zateplení pláště, bylo provedeno osazení plastových oken, vstupní dveře do budovy...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX2869/23-140 | Movité věci z vyklizení

23.05.2024 10:20
Nejnižší podání: 5 250,00 Kč

5 ks kancelářských židlí

Soubor knih a kazet (ve 3 bedýnkách a 2 igelitových taškách)

Soubor nádobí – cca 30 ks

Soubor VHS kazet + CD – různé cca 60 ks

Promítačka Revuelux

Soubor 2 ks tašek na golfové hole zn. Callaway

Schůdky kovové zel...

dražební vyhláška 1.pdf

134EX03491/22-226 | Pozemek o velikosti 3163m2, Tachov, podíl 1/5

23.05.2024 13:00
Nejnižší podání: 28 267,00 Kč

Oceňované pozemky se nacházejí v jihozápadní zastavěné části města Tachov. Jedná se o soubor převážně sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 3 163 m2. Na pozemcích parc....

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf

134EX1203/24-067 | Dílenské nástroje, vozidlo Ford Transit

24.05.2024 11:20
Nejnižší podání: 145 300,00 Kč

Svářečka S5 speed pulse

Svářečka Vario 357

Padací nůžky na plech

Průmyslový vysavač RUWAC

Pásová pila PEGAS

Svářečka TIG

Sloupová vrtačka TOS

Soustruh TOS

2 ks kompresorů – zn. CLASS + bez značky

Kotoučová bruska ASIST...

dražební vyhláška 1.pdf

134EX3315/23-076 | Byt 2+1 o velikosti 60m2, Praha

28.05.2024 11:00
Nejnižší podání: 3 114 000,00 Kč

Jedná se o řadový, vnitřní bytový dům panelové konstrukce s jedním vchodem a jedním číslem popisným. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společn...

dražební vyhláška 1.pdf
znalecký posudek 1.pdf
134 EX 1128_19 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 1188_11 N_Předvolání k rozvrhu_3.4.2024_1209.pdf
134 EX 1203-24 Dražební vyhláška - movité věci_19.04.2024_921.pdf
134 EX 1309_21 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_20.3.2024_1422.pdf
134 EX 1309_21 Usnesení o udělení příklepu_20.3.2024_1424.pdf
134 EX 14778_14 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_3....pdf
134 EX 18091_11 Usnesení_18.4.2024_1426.pdf
134 EX 18162_11 2dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_3....pdf
134 EX 18162_11 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_3....pdf
134 EX 19107-11 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 19108_12 N_Předvolání k rozvrhu_18.4.2024_1415.pdf
134 EX 19891_16 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2....pdf
134 EX 19891_16 Usnesení_8.4.2024_937.pdf
134 EX 2384_23 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 2384_23 Usnesení_3.4.2024_918.pdf
134 EX 2869-23 Dražební vyhláška - movité věci_09.04.2024_1034.pdf
134 EX 3242-23 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba p....pdf
134 EX 3491_22 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 3914_23 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_14.3.2024_1253.pdf
134 EX 3914_23 Usnesení o udělení příklepu_14.3.2024_1255.pdf
134 EX 4318-23 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba p....pdf
134 EX 4318-23 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_24.04.2024_1309.pdf
134 EX 4318-23 příklep k vyvěšení_24.04.2024_1258.pdf
134 EX 4705_12 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_2....pdf
134 EX 5181-23 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba p....pdf
134 EX 558_19 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávk....pdf
134 EX 558_19 Usnesení o udělení příklepu_2.4.2024_1325.pdf
134 EX 5730_22 Usnesení_25.3.2024_1131.pdf
134 EX 5780-22 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba 05.03.2024.pdf
134 EX 5780-22_příklep k vyvěšení 16.04.2024_1223.pdf
134 EX 6146_21 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 6348-18 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba LV 801.pdf
134 EX 6348-18 příklep k vyvěšení_23.04.2024_1249.pdf
134 EX 7043-17 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba.pdf
134 EX 7262_14 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_26.3.2024_855.pdf
134 EX 7262_14 Usnesení o udělení příklepu_26.3.2024_857.pdf
134 EX 7927_19 Usnesení o udělení příklepu_28.3.2024_1318.pdf
134 EX 840_23 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávkách_11.4.2024_857.pdf
134 EX 840_23 Usnesení o udělení příklepu_11.4.2024_1534.pdf
134 EX 915_15 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_1....pdf
134 EX 915_15 Oznámení exekutora o přihlášených pohledávk....pdf
134 EX 915_15 Usnesení o udělení příklepu_16.04.2024_2206.pdf
134 EX 9729-19 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba p....pdf
134 EX 9781_13 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba_5....pdf
134 EX 9781_13 Usnesení_12.3.2024_1111.pdf
134 EX 9781_13 Usnesení_12.4.2024_929.pdf